601FBDE8-E33A-4A5F-9CE3-17FBCB45D7F9

Propozície

25.7.2018

Propozície TOP liga Bratislava - sezóna Jeseň/2018

V poradí desiatej sezóne bratislavskej TOP ligy – Jeseň/2018 momentálne súťaží 97 tímov.

Tie sú prerozdelené do 11 skupín a tímy čaká základná a nadstavbová časť TOP ligy.
Zápasy sa odohrávajú na 4 ihriskách (umelá tráva) paralelne v areáli ŠK Slovan Bratislava na Pasienkoch v Bratislave.

 

Základná časť:

1. TOP Liga:

Tímy odohrajú v základnej časti 9 zápasov systémom každý s každým.

2. TOP Liga:

Tímy odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým.

3. TOP Liga:

Tímy odohrajú v základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým. Tímy v skupine A, ktorá je zložená z 9 tímov, odohrajú 8 zápasov systémom každý s každým. Tímy v skupine B a C odohrajú počas základnej časti 7 zápasov systémom každý s každým. Tímy v skupine D, ktorá je tvorená z 10 tímov, odohrajú počas základnej časti 9 zápasov systémom každý s každým.

4. TOP Liga:

Tímy v skupine A, ktorú tvorí 11 tímov odohrajú v základnej časti 10 zápasov systémom každý s každým. Skupina B a D je tvorená 10 tímami a tímy odohrajú systémom každý s každým dokopy 9 zápasov. Skupina C je 6 členná a tímy odohrajú počas základnej časti dokopy 10 zápasov systémom každý s každým dva zápasy.  

Nadstavbová časť:

1. TOP Liga:

Tímy na 1.- 4. mieste postupujú do Play-off:
Semifinálové zápasy sa odohrajú na jeden zápas: 1.-4. / 2.-3. Víťazi semifinálových zápasov postupujú do finále 1. TOP Ligy, porazení do boja o 3. miesto. 

Tímy na 5. A 6. mieste hrajú zápas o celkové 5. miesto.

Tímy na 7. A 8. mieste hrajú dvojzápas o 7. miesto a tým pádom o udržanie v 1. TOP Lige.

Tímy na 9 A 10. mieste hrajú zápas o celkové 9. miesto. Oba tímy pritom zostupujú do 2. TOP Ligy.

Do 2. TOP Ligy zostupujú 3 posledné tímy po nadstavbovej časti.

2. TOP Liga:

Tímy na 1.- 4. mieste (platí pre všetky skupiny) hrajú systémom každý s každým o postup do 1. TOP Ligy, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti. Do 1. TOP Ligy sa prebojuje len tím, ktorý sa po nadstavbovej časti umiestni na čele každej zo skupín 2. TOP Ligy. 

Tímy na 5. až 8. mieste hrajú o udržanie (platí pre všetky skupiny). 
Tímy, ktoré po základnej časti skončia na 5. a 8. mieste odohrajú dvojzápas o udržanie. Tímy na 6. a 7. mieste odohrajú taktiež dvojzápas o udržanie. Víťazi dvojzápasov sa udržia v 2. TOP Lige. Porazení zostupujú do 3. TOP Ligy.  

Z 2. TOP Ligy postupujú do 1. TOP Ligy 3 tímy, najlepší tím každej skupiny po nadstavbovej časti (víťazi skupín A a B)  a jeden tím z druhého miesta s vyšším bodovým ziskom po nadstavbovej časti (tím zo skupina A, alebo B).  

3. TOP Liga

Tímy na 1. - 4. mieste (platí pre skupiny B a C) hrajú systémom každý s každým o postup do 2. TOP Ligy, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti.

Tímy na 1. - 4. mieste (skupina A) postupujú do semifinále skupiny A, kde budú nasledovať súboje 1.-4. / 2.-3, hrané na jeden zápas. Víťazi postupujú do boja o víťazstvo v skupine a porazení do boja o tretie miesto v skupine A.

Tímy na 5. až 8. mieste hrajú o udržanie (platí pre skupiny B a C). 
Tímy, ktoré po základnej časti skončia na 5. a 8. mieste odohrajú dvojzápas o udržanie. Tímy na 6. a 7. mieste odohrajú taktiež dvojzápas o udržanie. Víťazi dvojzápasov sa udržia v 3. TOP Lige. Porazení zostupujú do 4. TOP Ligy. 

Tímy na 5. a 6. mieste v skupine A odohrajú dvojzápas o celkové 5 miesto v skupine A.

Tímy na 7. - 9. mieste v skupine A hrajú systémom každý s každým o udržanie sa v 3. TOP Lige, pričom sa im do nadstavbovej časti presúvajú body zo základnej časti. V 3. TOP Lige sa udrží len tím, ktorý sa po nadstavbovej časti umiestni najvyššie. 

Do 2. TOP Ligy postupujú automaticky tri najlepšie tímy zo všetkých skupín po nadstavbovej časti (platí pre skupiny A-C) a najlepšie tri tímy po základnej časti v skupine D.

Skupina D 3. TOP Ligy je bez nadstavbovej časti.  Posledné dva tímy skupiny D zostupujú do 4. TOP Ligy.

4. TOP Liga

Všetky skupiny 4 TOP Ligy sú bez nadstavbovej časti. Do 3. TOP Ligy postupujú automaticky prvé dva tímy zo všetkých skupín.

 
Vyššie postavené tímy v rámci skupiny budú zvýhodnené pred nižšie postavenými tímami v rámci časových preferencií v prihláške do ďalšej sezóny TOP ligy.